1. zapobieganie powstawaniu wierzytelności przeterminowanych oraz minimalizacja strat wynikających z kredytowania kontrahentów;
  2. skup wierzytelności;
  3. pośrednictwo w sprzedaży (oferowanie wierzytelności naszych Klientów do sprzedaży za pośrednictwem naszej giełdy wierzytelności);
  4. poszukiwanie podmiotów i osób zainteresowanych zakupem wierzytelności.