1. Windykacja przedsądowa:
  • polubowne postępowanie przedsądowe;
  • negocjacje warunków spłaty i zawieranie umów o spłacie zadłużenia;
  • restrukturyzacja zadłużenia.
 2. Windykacja sądowa:
  • kierowanie spraw (w imieniu Klienta lub na zasadzie powierniczego przelewu wierzytelności) do postępowania sądowego i egzekucyjnego;
  • występowanie przed sądami i organami egzekucyjnymi, sporządzanie pism i wniosków procesowych, stały nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym.
 3. Windykacja po bezskutecznej egzekucji:
  • negocjacje warunków spłaty i zawieranie umów o spłacie zadłużenia;
  • we współpracy z agencją detektywistyczną pomagamy w ustaleniu majątku dłużników;
  • zakładamy sprawy o unieważnienie czynności dokonanych przez dłużników w celu uniemożliwienia egzekucji.