Prestige Incasso Sp. z o.o.

Łagiewnicka 54/56

Bud. A, Lok. 319

91-463 Łódź

516 160 741

 

biuro@prestige-incasso.pl

 

Prestige Incasso Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 409032. Kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł opłacony w całości. NIP 726 264 72 90, REGON 101291114.