1. bieżące monitorowanie należności za towary i usługi sprzedawane przez naszego Klienta;
  2. informowanie kontrahentów Klienta o skutkach nieterminowego regulowania należności (pieczęć prewencyjna).