1. nie pobieramy żadnych opłat wstępnych;
  2. wynagrodzenie pobieramy dopiero po odzyskaniu należności;
  3. Państwa pieniądze trafiają w zależności od ustaleń na Państwa rachunek bankowy lub do kasy naszej firmy i są niezwłocznie Państwu przekazywane;
  4. współpracujemy z najlepszymi agencjami detektywistycznymi i kancelariami prawnymi;
  5. działamy szybko i skutecznie;
  6. nie obawiamy się spraw trudnych, w szczególności takich, w których egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna lub dłużnik ukrywa swój majątek;
  7. podejmowane czynności zawsze dostosowujemy do konkretnej sprawy, rodzaju wierzytelności, wysokości dochodzonych należności, kondycji finansowej dłużnika, co daje gwarancję sukcesu. Uważamy że szablonowe działania się nie sprawdzają;
  8. odzyskujemy wierzytelności. Powierniczy przelew wierzytelności ma charakter tymczasowy, a w efekcie zawarcia umowy, wierzycielem Państwa dłużników staje się Prestige Incasso. Rozwiązanie to pozwala naszym Klientom zachować poprawne stosunki handlowe ze swoimi kontrahentami oraz nie angażować się na żadnym etapie w proces odzyskiwania należności. Po odzyskaniu należności sa one przekazywane naszemu Klientowi.