Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. W przypadku usług windykacyjnych naszym wynagrodzeniem jest prowizja, której poziom procentowy ustalany jest podczas negocjacji z Klientem przy uwzględnieniu wskazanych niżej okoliczności.

W przypadku pomocy w uzyskaniu odszkodowania nasze wynagrodzenie uzależnione jest od rodzaju świadczenia i wysokości dochodzonej kwoty.

Wynagrodzenie pobieramy dopiero po odzyskaniu lub uzyskaniu odszkodowania

Wysokość wynagrodzenia za odzyskanie należności uzależniona jest od:

  1. rodzaju umowy z klientem (jednorazowa usługa, stała współpraca),
  2. okresu opóźnienia w zapłacie zobowiązania,
  3. wysokości dochodzonych należności,
  4. sytuacji finansowej dłużnika,
  5. branży w której działalność prowadzi dłużnik.