Dobrze jest być sławnym. Ale pewniejsze jest mieć pieniądze. - Seneka